Prístup k portálu itretisektor.sk

Centrálny odborný portál pre tretí sektor je jedinečným dielom pre tretí sektor, ktorý zoskupuje odbornú doktrínu v tejto oblasti. Zameranie portálu je smerované na právne a účtovno-daňové otázky súvisiace so životom organizácií neziskového sektora. Tím portálu 24-denne aktualizuje a doplňuje odborné materiály z oblasti legislatívy,  a to vo forme

  • denných legislatívnych správ
  • príkladov z praxe
  • odborných článkov
  • judikatúry 
  • iných odborných materiálov
  • sledujeme aj dianie v sektore a informujeme používateľov dennými tlačovými správami
  • poskytujeme naším používateľom aj všeobecné online poradenstvo pri ich problémoch.


Prístup na portál itretisektor.sk je bezplatný, pričom pre využitie jeho plných funkcionalít je potrebné zakúpenie ročnej licencie, ktorá Vám zabezpečí zľavu na elektronické dokumenty e-knižnice vo výške 50%.

Viac informácií TU.

Zakúpiť www.itretisektor.sk TU.


Zdielaj článok