Manuál

Manuál na používanie Elektronickej knižnice

1. Komu je portál určený a čo obsahuje?

E-knižnica je určená organizáciám, spoločnostiam a jednotlivcom so záujmom o odborné informácie z prostredia tretieho sektora. Je doplnkovým portálom k portálu www.itretisektor.sk , ktorý tvorí základný informačný zdroj k e-knižnici.

E-knižnica prináša odborné elektronické dokumenty z Práva a Ekonomiky pre praktické využitie v praxi ako aj pre teoretické doplnenie poznatkov z tejto oblasti.

2. Ako sú umiestnené produkty?

Produkty sú rozdelené na viaceré kategórie podľa druhu nasledovne:

  • Právne analýzy, ktoré budú obsahovať právne alebo ekonomické analýzy vytvorené partnerskou advokátskou kanceláriou a partnerskou daňovo-účtovnou kanceláriou, a to podľa typu právnej formy mimovládnej organizácie
  • Právne vzory, ktoré budú obsahovať rôzne právne vzory používané organizáciami pri ich činnosti
  • Portál itretisektor.sk je odkazom na elektronický portál, ktorý sa 24 – hodín denne venuje neziskovému sektoru a prináša odborné informácie.

3. Sumárne

Portál elektronickej knižnice má do budúcna poskytnúť bohatú odbornú a kvalitnú databázu produktov, ktoré si je možné zakúpiť jednotlivo podľa potreby používateľov. Účelom je zvyšovanie odborného povedomia ako aj ľahkosť a efektívnosť nájdenia potrebných dokumentov pre prácu v treťom sektore.


Tím portálu itretisektor.skZdielaj článok