Novinky

V kategórii sa nachádza 6 článkov.

Balíčky vzorov k novému registru MVO

Spracovali sme balíčky právnych vzorov v súvislosti s novým registrom mimovládnych neziskových organizácií...
Čítajte viac

Analýza Reklama, dary, sponzoring a iné

Prinášame krátku analýzu porovnania možných súkromných finančných zdrojov, ktoré v súčasnosti umožňuje právny poriadok poskytovať neziskovým organizáciám. Zaoberá sa ekonomickými zdrojmi, a to reklamou, charitatívnou reklamou, darmi, sponzoringom a 2% z dane . Porovnanie je zamerané na základný právny rámec a daňové dopady na strane donora ako aj prijímateľa. Prečítaním tejto analýzy...
Čítajte viac

Metodika k získaniu a používaniu 2% dane

Pripravili sme ďalší odborný materiál pre neziskové organizácie, a to z oblasti 2%. Spracovaná metodika obsahuje komplexné spracovanie problematiky 2% pre prijímateľov tak, aby samostatne vedeli správne registrovať svoju organizáciu a použiť získané prostriedky zákonným spôsobom. Metodika obsahuje zákonné povinnosti, vzory a rôzne ďalšie praktické informácie.  Veríme, že metodika...
Čítajte viac

Metodika so vzormi GDPR

Výskumný inštitút Centrálnej neziskovej spoločnosti v spolupráci s advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal s.r.o. prinášajú GDPR Metodiku vzorov na ochranu osobných údajov. 
Čítajte viac

Zmluva k charitatívnej reklame

Prinášame špecifický právny vzor k novej právnej úprave charitatívnej reklamy. Spracovali sme vzorovú zmluvu s popisom ako ju použiť tak, aby slúžila potrebám neziskových organizácií. Viac nájdete v sekcii produktov: právne vzory.
Čítajte viac

Príprava materiálov

Vážení záujemcovia,  náš tím pracuje a pripravuje pre potreby neziskových organizácií odborné materiály, ktoré budú čoskoro uložené v e-knižnici práve tu.
Čítajte viac